Administration

Administration

Jægerhaven's administrator er Wind Administration ApS.

Wind Administration står bl.a. for opkrævning af fællesudgifter, restancer, varmebidrag, garage- og kælderrumsleje samt alle andre officielle forpligtelser.

Derudover fungerer Wind Administration som foreningens rådgiver og repræsentant i forhold til den daglige drift, i sager om twister o.lign.

I samarbejde med bestyrelsen udarbejdes hvert år budget, vedligeholdelsplan samt varmeregnskab, og der indhentes regnskab fra foreningens revisor.

Henvendelse til Wind Administration kan ske til Helle Søndergaard / hs@wadm.dk

Wind Administration ApS
Havneholmen 21, 5. sal,
1561 København V.
Telefon: +45 32 64 46 00