Ejendomsservice

Ejendomsservice

Jægerhaven har et ejendomsservice firma til varetagelse af den praktiske drift af foreningen..

Ejendomsservice firmaet er ansvarlig for ren- og vedligeholdelse af alle Jægerhaven's arealer, således at områderne altid fremstår pæne og velpassede. Alle opgaver planlægges og aftales i samarbejde med bestyrelsen.

Ejendomsservice firmaets arbejdsopgaverne indebærer bl.a. græsslåning, klipning af hæk, opsamling af affald, fejning af kørebaner og fortov, ukrudtsbekæmpelse, affaldshåndtering herunder tømning af skakte, tilsyn m. varmecentral og andre tekniske installationer, udskiftning af lyskilder, snerydning og saltning.

Har du akut brug for hjælp til f.eks. lukning af vand, kan du ringe til formanden på 25501480

Er rør og afløb tilstoppet skal du (for egen regning) ringe til et VVS firma eller kloakmester - se håndværkerlisten.